SKOOLHOOF SE BOODSKAP

Laerskool Nelspruit streef daarna om gebalanseerde kinders optimaal voor te berei om hulself in ‘n ewig veranderende, uitdagende wêreld, suksesvol te kan handhaaf.

There are two gifts we should give our children; the one is roots and the other is wings.

Gebasseerd hierop, is Laerskool Nelspruit primêr ‘n opvoedkundige instansie gegrond in die verskaffing van dinamiese, moedertaalonderrig van uitnemende kwaliteit aan al ons kinders. Ons strewe is om te verseker dat spesialis onderwys deur vakspesialis en vakspesifieke opvoeders in top gehalte fasiliteite aangebied word. By Laerskool Nelspruit glo ons dat kinders moet speel, ontdek en leer.

Met die diversiteit in die Suid Afrikaanse onderwysstelsel, is dit vir u, as ouer, belangrik om die regte keuse te maak ten opsigte van die skool waar u, u kind vir sy of haar skoolloopbaan inskryf. Laerskool Nelspruit besef dat u kind u kosbaarste besitting is en dat net die beste vir hom of haar goed genoeg sal wees. Ons leef daagliks ons leuse “behou en bou” uit, deur die kennis, ervaring en kundigheid van 107 jaar te behou en daarop te bou, tot voordeel van al ons kinders.

Die inspanning van tegnologie en ontdekkingsleer sal verseker by die Nellies gebruik word om ’n moderne onderrigmodel vir vooruitgang by ons skool te skep en om te verseker dat kinders se vlerke van kreatiwiteit gesprei word. Met nougesette samewerking van ons beheerliggaam, die onderwysdepartement en gemeenskap, is dit moontlik om te kan sê Laerskool Nelspruit is werklik “Die skool vir die toekoms!”

Mnr Jaco Hauptfleisch

Kontak nico@nellies.co.za vir meer inligting